Víte, jak vyplnit daňové přiznání?

Téma daní a daňového přiznání se týká nejednoho z nás. Někdo to má, jak se říká, v malíku, jiný nad tím tráví celé dny, někdy i týdny. Jak vyplnit daňové přiznání vám poradíme v tomto článku.

Ale začneme pěkně popořadě… 

Máme před sebou růžový tiskopis, který nese název PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB. Tento tiskopis je k dostání na kterémkoliv Finančním úřadě nebo si jej můžeme vytisknout z internetu. Daňové přiznání není nutno odevzdávat na originálním růžovém papíře, stačí si ho vytisknout na běžné černobílé tiskárně. 

A teď k samotné otázce, jak vyplnit daňové přiznání

Samotné daňové přiznání má 4 strany, přílohu č. 1 (pro příjmy z podnikání) a přílohu č. 2 (pro příjmy z pronájmu a ostatní příjmy). 

Příloha č. 1 – příjmy ze samostatné činnosti

Pokud jsme měli v loňském roce příjmy z podnikání, vyplníme přílohu č. 1 údaji z účetnictví nebo z daňové evidence. Do tohoto tiskopisu uvedeme i všechny naše spolupracující osoby, pokud jsme nějaké měli, a jejich procentuální podíl na příjmech a výdajích.

Příloha č. 2 – příjmy z pronájmů a ostatní příjmy

Pokud jsme měli příjmy z pronájmu, popřípadě další příjmy, vyplníme přílohu č. 2 údaji z účetnictví nebo daňové evidence. 

A nyní vyplníme základní tiskopis daňového přiznání, který se skládá ze 7 oddílů, a na ty se podíváme jednotlivě.

Oddíl 1 – Údaje o poplatníkovi

První strana je takovým zahřívacím kolem, kde vyplníme svoje osobní údaje a název FÚ, pod který spadáme. 

Oddíl 2 – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Pokud jsme byli v uplynulém roce zaměstnanci, tak nás bude zajímat tabulka č. 1. Zde vyplníme úhrnnou částku příjmů od všech zaměstnavatelů a celkový úhrn zaplaceného pojistného.
Kde tyto údaje najdeme? Na tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň. Toto potvrzení si vyžádáme od všech našich zaměstnavatelů, a pokud jich bylo více, příslušné částky sečteme.
Dále zde vyplníme podle návodu na jednotlivých řádcích dílčí základy daně a případně i uplatňované ztráty z minulých let.

Oddíl 3 – nezdanitelné základy daně, odčitatelné položky a daň celkem

Do tohoto oddílu vepíšeme všechny částky uplatňovaných nezdanitelných příjmů a odčitatelných položek od základu daně (úroky, penzijní připojištění, životní pojistka, dary atd. Ke všem našim odčitatelným položkám musíme FÚ doložit potvrzení od příslušné banky či jiné instituce!!!). Všechny tyto částky sečteme a součet vepíšeme do řádku č. 54. Nyní zbývá už jen tento řádek odečíst od řádku č. 45 a dostaneme nezaokrouhlený základ daně, který vepíšeme do ř. 55. V řádku 56 tento právě vypočtený základ daně zaokrouhlíme na celé stovky dolů. Z této částky si vypočítáme 15% a toto je naší daňovou povinností za uplynulý rok. 

Ale my jedeme dál a částku ještě snížíme…

Oddíl 4 – Daň celkem, ztráta

Na řádek 58 znovu opíšeme naši daňovou povinnost a v řádku č. 60 ještě jednou, ale tentokrát zaokrouhlenou na celé koruny nahoru.  Pokud nám vznikla ztráta, napíšeme ji do řádku č. 61. Jestliže jsme splnili podmínky pro solidární daň, tak ji uvedeme v ř. 59.

Oddíl 5 – Uplatnění slev na dani a daňové zvýhodnění

Zde uplatníme všechny slevy na dani, které se nás týkají:

Například slevu na nás samotné, tedy slevu na poplatníka (zde se uvede částka 24840 Kč), dál slevu na manželku či manžela, slevy na důchodce nebo držitele ZTP/P, na různé stupně invalidity, dál na vyživované dítě (daňový bonus), na studenta, za školku nebo za EET.

Po odečtení všech našich slev od daňové povinnosti (ř. 60) jsme dostali číslo, které je naší skutečnou daňovou povinností a tuto částku musíme FÚ uhradit. V některých případech může být i záporná. V tom případě lze požádat FÚ o její vrácení (o tom bude psáno dále).

Oddíl 6 – Dodatečné DAP

Tento oddíl se vyplňuje v případě dodatečného zjištění chyby v již odevzdaném daňovém přiznání. Pokud zjistíme, že jsme v daňovém přiznání udělali chybu, bezodkladně podejme dodatečné přiznání se správným výpočtem a daň doplaťme (popř. požádejme o vrácení). Jen tak se vyhneme postihu ze strany FÚ.

Oddíl 7 – Placení daně

Pokud nám v loňském roce byly sráženy zálohy na daň z příjmu, což najdeme opět v tiskopise Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň, který jsme již potřebovali k vyplnění oddílu 2, vyplníme je právě do tohoto oddílu. Vzájemným zápočtem daňové povinnosti a již sražených záloh, zjistíme, zda budeme ještě daň doplácet nebo máme přeplatek a budeme žádat jeho vrácení. 

A jsme na samém závěru. Na poslední stránce vyplníme jen počty příloh, které budeme FÚ předkládat spolu s daňovým přiznáním. Nezapomeneme podepsat a naše jméno a datum narození vepsat čitelně tiskacím písmem do jednotlivých políček. 

Ve spodní části této stránky je formulář ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB, který vyplníme, pokud máme přeplatek na dani a chceme si jej nechat vrátit zpět. Pokud si o něj nezažádáme, zůstává na našem účtu do dalšího roku.

Pokud si se zpracováním daňové přiznání nevíte rady, využijte online aplikaci, díky které své přiznání zhotovíte do 15 minut!