Datum, do kdy je nutno tento dokument odevzdat a vyměřenou daň uhradit, je už téměř všeobecně známé.  Je to, až na malé výjimky, 31. březen. 

Co ale každoročně nejednomu z nás vrtá hlavou, jsou otázky typu:

Koho se tato povinnost vlastně týká a koho ne?  

A pro koho je výhodou jej podat, i když to není jeho povinností?

Zkusme se na to podívat trošku podrobněji…

Kdo musí podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok?

 • obecně lze říci, že podat jej musí každý, kdo podnikal a jehož roční příjmy byly vyšší než 15000 korun
 • pokud vykazujete ale daňovou ztrátu, tak přiznání povinně odevzdáváte vždy, a to i v případě, že vaše příjmy byly nižší, než je výše uvedená hranice  
 • dále musí příjmy přiznat i někteří zaměstnanci, a to zejména ti, kteří v uplynulém roce pracovali pro více než dva zaměstnavatele současně.  A také ti, kteří kromě zaměstnání měli ještě nějaké další příjmy, jejichž roční součet byl vyšší než 6000 Kč. Jde např. o příjmy z podnikání, z pronájmu nemovitostí nebo z kapitálového majetku, např. z prodeje akcií 
 •  existují ještě další případy, kdy má zaměstnanec daňovou povinnost vůči finančnímu úřadu, ale ty už se vyskytují v daleko menší míře a mají ještě svá další specifika. Příkladem je třeba nadstandardně vysoká mzda, ze které se odvádí tzv. solidární daň. Hranicí pro povinnost odevzdat v tomto případě přiznání k dani, je roční hrubá mzda přesahující  1 569 552 korun

Koho se tato povinnost netýká?

Z výše uvedeného lze lehce odvodit několik případů, kdy se vás tato povinnost netýká. Je to zejména, pokud: 

 •  vaše roční příjmy z podnikání nepřesáhly částku 15000 korun a nevykazujete daňovou ztrátu
 • máte příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho zaměstnavatele, popřípadě i od více zaměstnavatelů, ale tyto práce se časově nepřekrývaly
 •  jste zaměstnancem a současně i podnikáte nebo máte ještě jiné příjmy, např. z pronájmu nebo z kapitálového majetku. Podmínkou k osvobození od daní ale je, že součet všech těchto vašich příjmů za uplynulý rok nepřevýšil částku 6000 Kč 
 •  jste zaměstnancem a máte příjmy pouze ze zahraničí a tyto příjmy jsou vyjmuty ze zdanění na základě mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které má Česká republika s některými státy uzavřenu
 • celý rok jste pobírali některou z dávek, která je od daní osvobozena. Jde například o dávky nemocenské, státní sociální dávky nebo podpory v nezaměstnanosti

TIP: Zpracujte si daňové přiznání do 15 minut pomocí online aplikace.

Kdo sice daňové přiznání podávat nemusí, ale je to k jeho dobru?

 • lidé, kteří byli zaměstnáni jen po část roku a zbytek roku strávili na Úřadě práce nebo byli nemocní
 • maminky, které v průběhu roku odchází na mateřskou dovolenou nebo se z ní vracejí zpět do zaměstnání
 • studenti, kteří si přivydělávali na brigádách a nepožádali o roční zúčtování daně
 • velmi výhodné to může být pro ty, kteří pracovali na dohodu o provedení práci či měli příjmy z autorských práv ve výši maximálně do 10000 Kč měsíčně a z nich jim byla odvedena srážková daň 15%. Pokud zahrnete tyto dohody do svého ročního přiznání, může vám být, v určitých případech, celá sražená daň vrácena. 

Na samotný závěr je dobré ještě zmínit, že vše kolem daní a daňového přiznání se řídí Zákonem o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.

Nyní již víte, kdo musí podat daňové přiznání za uplynuly kalendářní rok. Pokud Vám tento článek pomohl, budeme rádi, pokud jej sdílíte i s ostatními.