Vyplňte si
přehled o příjmech a výdajích
pro OSVČ online

Nezapomeňte na přehled o příjmech a výdajích.

Pokud jste v minulém roce vykonávali samostatně výdělečnou činnost, jste povinni odevzdat kromě daňového přiznání i přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Při neodevzdání přehledů v řádném termínu vám hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Jak vyplnit daňové přiznání

K čemu slouží tyto přehledy?

K vyúčtování zaplacených záloh na pojistném a ke stanovení případného nedoplatku či přeplatku.

Ke stanovení nové výše záloh na pojistném

Pokud vám v přehledu vychází přeplatek na pojistném, je možné ho využít k úhradě nových záloh.

V případě, že máte nedoplatek na pojistném, je potřeba tento nedoplatek uhradit do 8 dní od podání přehledu.

 

Jak vyplnit daňové přiznání

Jak vyplnit přehledy o příjmech a výdajích?

Potřebné formuláře jsou k dispozici zdarma na stránkách ČSSZ a vaší zdravotní pojišťovny. Pokud si ale chcete ušetřit čas s vyplňováním, můžete využít jednoduchou online aplikaci, díky které si vyplníte nejen daňové přiznání, ale i přehledy o příjmech a výdajích. Aplikace vás provede krok za krokem a za vás doplní potřebné výpočty, předejdete tak nechtěným chybám ve formuláři.

Jak vyplnit daňové přiznání