Slevy na dani – jaké si můžeme uplatnit a kdy na ně máme nárok?

Sleva na dani jsou položky, kterými si můžeme zcela legálně snížit svoji daňovou povinnost. V současné době máme nárok až na 9 druhů slev.

Většinou je lze odečítat nejen 1x ročně, ale i měsíčně. Pouze slevu na manželku či manžela bez vlastních příjmů lze uplatnit pouze v celkovém ročním zúčtování.

Až na malé výjimky je nutno nárok na všechny uplatněné slevy doložit Finančnímu úřadu příslušným potvrzením. 

 1. Sleva na poplatníka ve výši 24840 Kč

→ je to základní sleva, kterou si může uplatnit úplně každý (ať zaměstnanec, podnikatel, žena na MD, studenti či důchodci) bez ohledu na počet odpracovaných měsíců v roce

  → tuto slevu uplatníme buď v daňovém přiznání k dani z příjmu nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele, když u něj podepíšeme Prohlášení poplatníka daně z příjmu

→ tato částka je jako jediná ze slev nedělitelná na měsíce, ale vždy se uplatňuje celá 

 1. Sleva na dítě/děti

→ se týká dítěte do 18 let věku nebo do 26 let (včetně), které řádně studuje a nepobírá invalidní důchod III. stupně 

→ od ukončení povinné školní docházky (od 15 let věku) je nutno dokládat potvrzení o studiu 

→ dítě musí žít ve společné domácnosti s poplatníkem

 • na 1 dítě je roční sleva ve výši 15204 Kč
 • na 2 děti je roční sleva 19404 Kč 
 • na 3 a více dětí je sleva 24204 Kč
 1. Sleva na dítě/děti držitele ZTP/P
 • na 1 dítě je roční sleva ve výši 30408 Kč
 • na 2 děti je roční sleva 38808 Kč 
 • na 3 a více dětí je sleva 48408 Kč
 1. Na vyživovanou manželku/manžela (příp. registrovaného partnera)

→  roční příjmy vyživované manželky/manžela nesmí přesáhnout částku 68000 Kč   

→ podmínkou uplatnění této slevy na dani je společná domácnost s poplatníkem

→ nelze uplatnit ve vztahu druh-družka

 • výše slevy je 24840 Kč ročně
 • výše slevy na manžela či manželku ZTP je 49680 Kč ročně
 1. Na přiznanou invaliditu 
 • výše slevy pro I. a II. stupeň invalidity je 2520 Kč ročně
 • výše slevy pro III. stupeň invalidity je 5040 Kč ročně
 1. Držitel průkazu ZTP/P  (i bez přiznaného invalidního důchodu)
 • výše slevy je 16140 Kč ročně
 1. Student – do věku 26 let (u prezenčního doktorského studia do 28 let)
 • výše slevy je 4020 Kč ročně
 1. Za školku 

→ jde o tzv. školkovné – tuto slevu může uplatnit jen jeden rodič vyživující dítě

→ uplatnit lze pouze částku prokazatelně za školku uhrazenou, maximální výše je 

     však stanovena

→ skutečnou výši uhrazené částky je nutno doložit potvrzením školky

→ stravné se do této částky nepočítá

→ podmínkou je společná domácnost s dítětem 

 • výše slevy je maximálně 13350 Kč
 1. Za EET 

→ lze ji použít pouze v prvním roce, v němž jste začali evidovat tržby

→ slevu nelze využít do mínusu (lze s ní snížit pouze plusovou hodnotu daně – tzn. jít maximálně do nuly, nelze díky ní vykázat ztrátu)

 • výše slevy je 5000 Kč